Bestuur

Het bestuur van de Stichting Liberaal Fonds Rotterdam bestaat uit:

Mevrouw M.F.E. De Waard-Preller voorzitter

Mevrouw C.A. Engels-Alkemade

secretaris

De heer C. Wouterlood 

penningmeester
Mevrouw E.C. Padberg-de Haan bestuurslid
De heer A.H.M. Vredenbregt bestuurslid

De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging noch vacatiegelden voor het uitoefenen van hun functie. Slechts daadwerkelijk gemaakte kosten die betrekkingen hebben op een activiteit van de Stichting worden vergoed. De stichting heeft geen werknemers, alle activiteiten worden uitsluitend door vrijwilligers gerund.