Onze organisatie en doelstelling

De ‘Club van 100 Rotterdam’ is een initiatief van de Stichting Liberaal Fonds Rotterdam, opgericht in 2005, die tot doel heeft een bijdrage te leveren aan de financiering van het verspreiden van het liberale gedachtegoed in de regio Rotterdam. De Stichting werkt samen met de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) Rotterdam, maar is een zelfstandige organisatie met eigen bestuur en beslisverantwoordelijkheden.

De ‘Club van 100 Rotterdam’ wordt gevormd door een groep donateurs die het liberale gedachtegoed aanhangt en die de VVD in Rotterdam, financieel ondersteunt vooral gericht op het bereiken van een zo groot mogelijke liberale inbreng in democratisch gekozen organen op plaatselijk, provinciaal, landelijk en Europees niveau. Dankzij deze financiële steun wordt de VVD in staat gesteld om haar standpunten door een krachtige campagne, op straat en in de media, vorm te geven. De aanwending van de gelden gebeurt altijd in overleg met het Rotterdamse netwerk van de VVD. Samen wordt bekeken welke activiteiten de VVD wenst uit te voeren en welke daarvan financieel ondersteund worden door de Stichting.

De Stichting Liberaal Fonds Rotterdam heeft een ANBI status.