Beleidsplan Stichting Liberaal Fonds Rotterdam

In het kader van de doelstelling van de Stichting worden fondsen geworven door in contact met donateurs en potentiële donateurs het belang van de verspreiding en ondersteuning van het liberale gedachtengoed onder de aandacht te brengen. Daarnaast staat het bestuur bij voortduring in contact met het bestuur van het VVD netwerk in Rotterdam en met Rotterdamse liberale volksvertegenwoordigers om activiteiten die door de VVD overwogen worden te bespreken en te bezien in hoeverre de Stichting een rol kan en wil spelen bij het financieren van de betreffende concrete activiteiten. 

De Stichting werft gelden door donateurs en potentiële donateurs te overtuigen van het belang van het uitvoeren van het doel van de Stichting en daarmee deze donateurs ervan te overtuigen dat zij hier daadwerkelijk aan bijdragen.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het beheer van het vermogen. De penningmeester voert dit beheer uit. Het bestuur wenst dat de ontvangen gelden aangewend worden in het kader van het doel van de Stichting. Om dit te bereiken wordt het vermogen met een zo gering mogelijk risico beheert. Dat wil zeggen dat het overgrote deel van het vermogen op een spaarrekening bij een bekende grote Nederlandse bank aangehouden wordt. Het bestuur neemt hierbij voor lief dat er slechts een zeer geringe rentevergoeding tegenover het aanhouden van spaargeld staat.

De besteding van het vermogen vindt plaats aan de hand van door de VVD netwerk Rotterdam uit te voeren activiteiten. Het blijkt dat vooral in het kader van verkiezingscampagnes sprake is van activiteiten waar VVD netwerk Rotterdam en de Stichting gezamenlijk de schouders onder zetten. Vandaar dat voor de besteding van het vermogen rekening gehouden wordt met toekomstige verkiezingscampagnes. Bij de campagnes zijn het de campagnes voor de gemeenteraadsverkiezingen die leiden tot een forse besteding van ons vermogen maar er moet ook altijd een buffer beschikbaar blijven aangezien de timing van campagnes voor Tweede Kamerverkiezingen nooit vast staat.